Brandglas

Är ett glas som klarar att stå emot brand, lite olika länge beroende på klassning och kräver mer kunskap kring montering. En kunskap och utbildning som vi har.